Pedagogik från Bro i Almedalen

Bro På Broskolan får eleverna agera som entreprenörer i vissa delar av undervisningen. Genom så kallat entreprenöriellt lärande ska eleverna bli bättre rustade för fram­tidens arbetsmarknad.

Hur detta arbetssätt kan gagna utbildningen vill kommunen lyfta fram på ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Medverkar vid seminariet den 2 juli gör en pedagogikforskare, Broskolans rektor Tuula Tähkäaho samt ordförande i utbildningsnämnden Yvonne Stein (FP).