Fler pendeltåg går i tid – efter nytt samarbete

Fler pendeltåg går i tid efter nytt samarbete, pendeltåg + Kristoffer Tamsons (M)
Det som påverkade punktligheten negativt under juni var olyckshändelser och obehöriga i spåren, enligt pressmeddelandet.
Punktligheten för pendeltågen har ökat under det senaste halvåret, jämfört med samma period förra året. Förändringen påstås handla om ett nytt samarbete med MTR och Trafikverket, enligt ett pressmeddelande.

Första halvåret 2019 landar punktligheten för pendeltågen på 92,8 procent. Det är en ökning med nästan 5 procentenheter jämfört med samma period 2018.

Bakom förändringen står ett nytt samarbete, enligt ett pressmeddelande från Moderaterna i region Stockholm.

”Ett första steg framåt”

Sedan den 12 april 2019 arbetar SL tillsammans med MTR och Trafikverket. De jobbar mot samma mål för att öka punktligheten för pendeltågstrafiken i Stockholm.

– Att 93 pendeltåg av 100 nu är i tid är ett första steg framåt. Det visar att vårt nya samarbete med MTR och Trafikverket ger resultat. Samtidigt finns ingen anledning att slå sig till ro. Att hålla i den positiva utvecklingen kommer kräva fortsatt hårt arbete från alla parter, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, enligt pressmeddelandet.

Fler än 20 prioriterade åtgärder

I den gemensamma avsiktsförklaringen finns fler än 20 prioriterade åtgärder som de jobbar med tillsammans.

Målet är bland annat att minska trafikstörningarna genom förbättrad infrastruktur, förbättrad hantering av trafik under och efter störningar, minskat antal obehöriga i spår, samt en utvecklad tillförlitlig trafikinformation.

”Kommer kräva fortsatt hårt arbete”

Det som påverkade punktligheten negativt under juni var olyckshändelser och obehöriga i spåren.

– Nu måste vi se till att fortsätta arbetet för en mer punktlig pendeltågstrafik. Den samverkan vi inlett ger resultat, men måste få fortsätta, intensifieras och bli långsiktig. Det är vi gemensamt skyldiga dagens och morgondagens resenärer på den svenska järnvägen, säger Kristoffer Tamsons (M).