Stopp i pendeltågstrafiken? SL: Låt staten betala!

Kristoffer Tamsons och pendeltåg
Kristoffer Tamsons (M) tycker att staten ska betala det som staten ställer till med.
Nedrivna kontaktledningar och banarbete. Det är ett par av orsakerna till stopp i pendeltrafiken är många. Och det är SL som får betala. Men nu kan det bli ändring på det.

När stoppen i pendeltågstrafiken beror på Trafikverkets renoveringar, eller på att spår och kontaktledningar är i dåligt skick, då är det statliga Trafikverket som ska betala. Inte Region Stockholm (landstinget).

Det tycker trafiknämnden och skickar nu en skrivelse, ”Hemställan hos regeringen om skadeståndsansvaret för orsakade förseningar” till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Dyrt med ersättningstrafik

Vissa år kostar stoppen på pendeln 100 miljoner kronor, i form av ersättningstrafik, restidsgarantier och andra ersättningar till resenärer.

Exempelvis har utbyggnaden av järnvägen i Mälardalen medfört störningar på linje 43 och 44 förbi Bro, Kungsängen, Kallhäll och Jakobsberg.

– Måttet är rågat nu, den som skapar en skada ska också bära den ekonomiska bördan, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

En markering

Det är inte rimligt, menar han, att regionens resenärer och skattebetalare både ska drabbas av inställda tåg och av extra kostnader.

Hur sannolikt är det att staten går med på detta?

– Nu väcker vi den här frågan och markerar att vi inte accepterar det här längre, säger Tamsons.

En annan poäng är, enligt trafikförvaltningen, att Trafikverket får extra anledning att minimera hur tågtrafiken påverkas, om det är de som får betala för ersättningstrafiken.

Kanske föredrar de då att förlägga mer arbeten på tider då ingen trafik går, menar förvaltningen.

Påverkar förtroendet

De skriver också att förtroendet för kollektivtrafiken minskar av stoppen, och att missnöjda resenärer ”permanent kan välja att resa med bil vilket då även får en permanent negativ påverkan på miljön”.

Ärendet ska nu upp till beslut i trafiknämnden innan hemställan kan skickas till regeringen.