Min lokala hjälte

Pendlingen stryper stan

Stockholms pendlare måste ha tålamod i trafiken. För röntgenläkaren Peter Menyes är det lättast att resa med SL från hemmet i Enebyberg till jobbet i Skärholmen.
Stockholms pendlare måste ha tålamod i trafiken. För röntgenläkaren Peter Menyes är det lättast att resa med SL från hemmet i Enebyberg till jobbet i Skärholmen.
Stockholmaren pendlar i snitt 34 minuter om dagen till jobbet. Därmed har regionen nått en kritisk punkt där många överväger att bosätta sig någon annanstans – om inte kollektivtrafiken byggs ut.

Det bästa med Stockholm är att här finns jobb och kultur. Det sämsta är trafiksituationen.

Det visar den stora enkätundersökning som har gjorts nu i sommar av United minds på uppdrag av Trafiksatsning Stockholm och i samarbete med Lokaltidningen Mitt i:

Så många som varannan tillfrågad person svarade att köerna och förseningarna i kollektivtrafiken var det största problemet med Stockholm.

Var femte stockholmare har övervägt att flytta på grund av trafiksituationen.

Det har gått så långt att närhet till kollektivtrafik har blivit den viktigaste faktorn när vi letar bostad, visar undersökningen. Det är viktigare än närheten till grönområden och bostadens storlek.

Mest missnöjda är bilpendlarna. Bland dem svarar varannan att trafiken inte fungerar särskilt väl.

Men Stockholmarna är tåliga. När Lokaltidningen Mitt i träffar folk på tunnelbanan är det få som klagar, oavsett om de pendlar 30 minuter om dagen eller två timmar fram och tillbaka till jobbet, som Peter ­Menyes, 53 år. Han bor i Enebyberg och jobbar som röntgenläkare i Skärholmen.

– För det mesta funkar det alldeles utmärkt. Jag har inget riktigt alternativ till buss och tunnelbana. Om jag tar bilen behöver jag åka väldigt tidigt för att inte fastna i köerna.

Han uppskattar att få en stund för sig själv.

– Någonstans finns det en gräns för hur lång pendling man står ut med och min gräns går nog här. Mycket längre skulle jag inte vilja ha, säger Peter Menyes.

Drömmen vore att kunna cykla till jobbet. Precis så känner merparten av stockholmarna. Men det är få förunnat. Bara en fjärdedel cyklar någon gång i veckan.

Pendlingstiderna i Stockholm blir allt längre. Enligt undersökningen ligger genomsnittsresan till jobbet nu på 34 minuter.

Det innebär att Stockholm har gått in i Marchetti-väggen, en slags naturlig gräns för en stads storlek (se faktarutan till vänster). De flesta vill inte resa mer än en timme om dagen.

Men trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) konstaterar att än verkar det inte hämma tillväxten särskilt mycket.

– Det flyttar hit fler människor än prognoserna sagt. Och att det fungerar så bra beror på att så många reser kollektivt. Det är receptet för framtiden också. Vi måste se till att alla som kan och vill har möjlighet att åka kollektiv, säger han.

Fakta

Marchettis vägg sätter gränser

Den italienske fysikern Cesare Marchetti har visat att den tid vi lägger på en resa genom staden har varit konstant genom historien, ungefär 30 minuter.

Detta har satt en naturlig gräns för till vilken storlek städer kan växa. I takt med att färdmedlen blivit snabbare har pendlingsavstånden ökat och städerna blivit större.

Källa: Wikipedia

Fakta

Detta är Trafiksatsning Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är ett samlingsnamn för en stor infrastruktursatsning.

Satsningen genomförs fram till 2021 av Stockholms stad, länsstyrelsen, landstinget, Trafikverket, SL och Kommunförbundet Stockholms län.

Satsningen på 100 miljarder kronor gäller allt från cykelvägar och nya signalsystem för tvär­banan till Förbifart Stockholm och Citybanan.

Källa: Trafiksatsning Stockholm