Pengar för vårdrelaterade infektioner

Flemingsberg Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH) i Flemingsberg har fått 1,5 miljoner kronor från Vinnova för två projekt.

Projekten ska hitta nya lösningar på vårdrelaterade infektioner och för kroniskt sjuka patienters egen medverkan i vården.

Idén om vårdrelaterade infektioner kommer från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge där man, trots stora insatser, bara marginellt lyckats förbättra situationen.