”Pengar och personal saknas i hemtjänsten”

Den politiska oppositionen i Järfälla kräver en översyn av hemtjänsten. Men de styrande Moderaterna är tillfreds med hur den sköts.

Efter socialnämndens möte den 1 oktober, där politikerna bland annat fick en redogörelse för hur kommunens äldreenhet arbetar, gör socialnämndens ordförande Björn Falkeblad (M) bedömningen att hemtjänsten bedrivs på ett rättssäkert sätt.

– Nämnden vill att det alltid ska vara rättssäkra bedömningar. På det sättet uppskattade nämnden den dragning vi fick.

Tidigare har han berättat att det funnits en tanke om att slå samman äldreenheten och enheten som ansvarar för funktionshindrade, och tillsätta en ny gemensam chef. Men nu låter det annorlunda:

– Jag har förtroende för äldreenheten och dess chef.

Han vill inte kommentera om omorganisationen av hemtjänsten gjort att vissa vårdtagare fått kraftigt minskat antal hemtjänsttimmar, något som både anhöriga och hemtjänstbolag slagit larm om i tidigare artiklar. Han hänvisar frågan till äldreenhetens programchef Marie Weckström.

Hon svarar att hon inte kan kommentera enskilda ärenden. Den konsultutredning, som visat att kommunens handläggare tidigare gjort allt för olika bedömningar gällande antalet hemtjänsttimmar och därmed har lett till en översyn av alla insatser, ger enligt Weckström inte besked om detta.

Hon vill inte heller uttala sig om huruvida omorganisationen har fått sådana konsekvenser.

– Jag kan inte yttra mig om enskilda ärenden, upprepar hon och tillägger att beslut om hemtjänst alltid kan överklagas.

Anette Lindered (S), oppositionspolitiker i socialnämnden, säger att hon inte tidigare känt till omfattningen av kritiken mot hemtjänsten.

– Att det var så här mycket kritik har jag inte upplevt på många år, jag är småchockad. Man måste ha rimliga arbetsförhållanden i hemtjänsten. De har inte haft tillräckliga resurser. Det saknas både pengar och personal.

På nästa möte i socialnämnden tänker hon därför föra fram kravet att hemtjänstens organisation ses över.

– Absolut viktigast är att de äldre får sina behov tillgodosedda.

Hon tycker också att informationen till vårdtagare och anhöriga bör förbättras.

– Där har det fallerat.

Marie Weckström säger att hon ska undersöka om mer information om hemtjänst bör läggas ut på kommunens hemsida.