Pengar styrs om till Bollmora vårdcentral

Bollmora vårdcentral tillhör vinnarna när landstinget efter nyår inför ändringar i sitt kritiserade ersättningssystem. Även Trollbäckens vårdcentral spås få något mer pengar per år, medan Aleris vårdcentral Tyresö tillhör förlorarna.

Redan när vårdval Stockholm sjösattes 2008 fanns en stark kritik mot reformens ersättningsmodell. Både vårdpersonal och den politiska oppositionen invände mot att vårdcentraler i områden med patienter med stora vårdbehov missgynnades. Man menade att patienternas socioekonomiska bakgrund borde spela roll när ersättningen till vårcentralerna beräknades.

Efter många års diskussioner fattade så de styrande allianspolitikerna i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd nyligen beslut om att ändra ersättningsmodellen så att pengarna omfördelas något till vårdcentraler med patienter med större vårdbehov.

För Tyresös del beräknas detta påverka Trollbäckens vårdcentral marginellt i positiv riktning. Bollmora vårdcentral ser ut att få mer pengar att röra sig med, medan Aleris tappar rejält.

Stefan Söder, verksamhetschef på Aleris vårdcentral i Tyresö, menar att justeringen ändå är rimlig och i grunden bra. Hans stora kritik är i stället att den summa pengar som politikerna lagt på primärvård inte har ökat på många, många år.

– Det här är ju bara en omfördelning av resurserna, men löner och kostnader har gått upp. Samtidigt vill politikerna att vi ska ta över mer och mer av det som görs på akutsjukhusen. Det går inte ihop, säger han.

Monica Skantze, chef på Bollmora vårdcentral, välkomnar även hon förändringen, men instämmer också i Stefan Söders kritik om att ersättningsnivåerna behöver räknas upp.

Det gör också den ansvarige politikern, sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP):

– Jag delar uppfattningen att vi inte kan fortsätta på det här viset. Vi har vässat och slimmat. Nu behöver vi jobba med ersättningsnivåerna och det är något vi diskuterar inför att nästa års budget ska klubbas i november, säger hon.

Fakta

Så fungerar den justerade ersättningsmodellen

Enligt nuvarande ersättningsmodell ersätts vårdcentralerna till större del för antalet besök och till mindre del för antalet listade patienter.

Enligt den nya modellen ska i stället antalet listade patienter viktas tyngre medan antalet besök ska väga lättare.

Samtidigt ska de listade patienternas socioekonomiska bakgrund till viss del påverka ersättningsnivåerna.

Dessutom höjs ersättningen för några specifika tjänster, som till exempel hembesök av distriktssjuksköterska.