Pengar till finska språket

Skärholmen Fem stadsdelar, däribland Skärholmen, har fått 300 000 kronor i statsbidrag för att satsa på åtgärder för finska som minoritetsspråk. Pengarna kan till exempel användas till att anställa personal med kunskap i finska, så att finsktalande får service på sitt eget språk.

Enligt minoritetslagen är Stockholms stad bland annat skyldig att erbjuda både äldreomsorg och barnomsorg på finska.