Pengar till unga vuxna i ny budget

Alliansens budgetförslag för Stockholms stad 2014 är klart.

För Järvas del blir det mer pengar både till individ- och familjeomsorgen och unga vuxna.

I onsdags presenterade Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna sitt budgetförslag för Stockholms stad 2014.

Några av punkterna i budgeten är särskilt gynnsamma för Järvas stadsdelar.

Bland annat får Spånga-Tensta 10,6 miljoner kronor mer till individ- och familjeomsorgen.

– Det betyder större möjligheter till fler socialsekreterare som gör barn och familjeutredningar och fler som kan jobba förebyggande och kontaktskapande, säger Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hon berättar att Rinkeby-Kista också får en rejäl förstärkning i budgeten för individ- och familjeomsorg: 29,2 miljoner.

Budgeten för sociala insatsgrupper för 20–29-åringar får fem miljoner mer nästa år. Det är ett projekt i samarbete med polisen som redan satt igång i framför allt södra Järva och nu ska utökas även i norra Järva så att fler ungdomar kan vara med.

– Det är en grupp som fallit mellan stolarna. En del har varit kriminella och är på väg tillbaka, säger Ann-Katrin Åslund.

Den 20 och 21 november debatterar och beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2014.

Till dess har även oppositionspartierna presenterat sina budgetförslag. Något som knappast bekymrar Ann-Katrin Åslund.

– Eftersom vi är i majoritet så kommer vårt förslag att gå igenom, säger hon.

Fakta

Fokus på ytterstaden

2014 ska de tre ytterstadsprogrammen Vision Järva 2030, Vision söderort 2030 och Vision Hässelby-Vällingby 2030, samlas i ett gemensamt utvecklingsprogram, enligt budgetförslaget.

Förbättrad trygghet, bättre möjligheter till utbildning, fler arbetstillfällen, bättre infrastruktur samt trevligare och tryggare stadsmiljö är i fokus i förslaget.

Källa: Stockholms stad