Pensionärer i Stockholm: Skrota elsparkcyklarna

voi
Flest positiva är personer mellan 18 och 34 år, enligt Demoskops undersökning.
Fler och fler elsparkcyklar fyller Stockholms gator. Men alla är inte positiva till det nya färdmedlet, det visar en Demoskopundersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

I höstas kom de första elsparkcyklarna till Stockholm, när företaget Voi Technology etablerade sig i stan. Därefter har ytterligare företag börjat slåss om kunderna på stadens gator.

Men långt ifrån alla är positiva till det nya färdmedlet, det visar en ny Demoskopundersökning från Stockholms Handelskammare.

Demoskop har frågat 2 211 boende i Stockholms län om man ser eldrivna sparkcyklar som ett bra framtida färdmedel i Stockholm.

Flest positiva bland yngre vuxna

41 procent av de tillfrågade i länet uppger att de är positiva till elsparkcyklarna. 54 procent uppger att de är negativt inställda.

Flest positiva är personer mellan 18 och 34 år, enligt undersökningen. Av dem svarar 57 procent att påståendet om att eldrivna sparkcyklar är ett bra framtida färdmedel stämmer väl eller stämmer ganska väl.

– Det som är spännande att digitalisering och ny teknik möjliggör den här sortens lösningar för kortare persontransporter. Det fyller uppenbart ett behov och förbättrar människors möjligheter till rörlighet inom staden, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

65-plussare kritiska

Mest kritiska till elsparkcyklarna är personer över 65 år. I den gruppen är 69 procent av de tillfrågade negativt inställda.

Demoskop genomförde undersökningen under perioden 8-17 januari 2019 genom en slumpmässigt rekryterad webbpanel.