Pensionärernas snöskottning kan försvinna

Kommunens snöskottning hemma på pensionärernas tomter i Salem kan försvinna, enligt ett förslag från Moderaterna.

– Det är förskräckligt, säger PRO:s Britt-Marie Jonsson i Salems pensionärsråd.

Beslutet ska fattas på onsdagen i socialnämnden. Förslaget är att snöskottningen som pensionärer och personer med funktionsnedsättning kan få utförd genom bistånd från kommunen försvinner. Moderaterna hänvisar till de skyldigheter fastighetsägare själva har för att röja snö på sin egen tomt, men också till domar som gett andra kommuner rätt att avslå snöskottning som hemtjänst.

Förslaget får dock organisationen PRO att reagera. PRO:s Britt-Marie Jonsson som är ledamot i Salems pensionärsråd tycker att förslaget är ”förskräckligt”

– Vi vill ha det kvar. Kommunen vill ju att gamla människor och folk som har det svårt ska bo kvar hemma. Men då måste folk också få den hjälp de behöver. Det måste vara upp till biståndshandläggaren att bestämma vem som har rätt till det, säger Britt-Marie Jonsson.

De senaste åren har mellan 20 och 30 personer årligen fått rätt till skottning genom kommunen. De har då betalat 150 kronor per gång eller max 1 500 kronor per säsong.

Och även Liberalerna reagerar mot Moderaternas förslag.

– Det här handlar om solidaritet, säger partiets gruppledare Mia Franzén.

Enligt kommunens beräkningar har snöskottningen kostat 84 000 kronor på tre år. Men Mia Franzén menar att kostnaden kommunen haft riskerar att bli mycket större om Salembor som i dag klarar av att bo hemma istället måste flytta till ett särskilt boende.

– Jag känner till folk som haft det här som sin enda insats. De har haft hjälp av anhöriga med annat, men om även snöskottningen läggs på en snörik vinter, så kan det bli för mycket för de anhöriga, säger Franzén som också är ledamot i socialnämnden.

Snöskottning som bistånd har försvunnit från många kommuner i Sverige, bland annat från Botkyrka år 2013. Men enligt Moderaternas nämndordförande Elisabeth Bovin Exner går förslaget inte ut på att spara pengar åt kommunen.

– Absolut inte. Det är mer en fråga om principer för vad socialtjänsten ska ägna sig åt. Socialtjänsten kan inte göra allting och ska faktiskt inte gå in på något som hör till en annan marknad. Det kan komma fler skarpa förslag i den riktningen framöver, säger hon.

Men Bovin Exner är inte stenhård:

– Frågan är inte avgjord. Det kan hända att vi ändrar oss om vi får bra argument för det.

Liberalernas Mia Franzén öppnar också för att kommunen utreder om skottningen kan ske i en annan form än i dag. Att kommunen handlar upp tjänsten från privata företag är en tanke hon kommer med.

– Men om skottningen går genom kommunen så känner sig många också trygga. Det är heller inte alla som orkar ringa runt till olika företag för att ta reda på allt som behövs, säger Franzén.