Pensionärsråd för 2014 klart

KISTA På senaste stadsdelsnämndsmötet beslutades vilka som ska representera Rinkeby-Kista pensionärsråd för 2014. För PRO valdes Sievert Balkestål, Irene Lindström och Karin Baad som ledamöter och Harriet Fjällborg och Maria Cupen som ersättare. En ersättarplats är vakant.

SPF representeras av Yvonne Zettergren och Lennart Jansson som ledamöter samt Kyllikki Josefsson och Britta Thunberg som ersättare.