ANNONS

Personal på Edsätrahemmet känner sig kränkta på jobbet

Äldre ensamhet.
Äldreboendet Edsätrahemmet är ett privat vård- och omsorgsboende i Sätra. Genrebild.
Flera anställda på äldreboendet i Sätra menar att de kränks på sitt jobb. Via sitt skyddsombud har de gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Men ord står mot ord. Arbetsmiljöverket kräver nu att saken utreds.
ANNONS

De som står bakom anmälan menar att flera av de anställda på Edsätrahemmet utsätts för mobbning och kränkande behandling.

Kränkningarna ska, enligt anmälan, ha pågått under lång tid utan att problemen har åtgärdats. I sin anmälan skriver det fackliga skyddsombudet bland annat att det redan 2011 lämnades in 13 arbetsskadeanmälningar till arbetsledningen och styrelsen på Edsätra gällande bristande bemötande av anställda.

Delade meningar om kränkningar

Men meningarna går i sär. Sven-Gunnar Lidén, ordförande för Föreningen Edsätras vänner, den ideella förening som driver äldreboendet, känner inte igen sig i beskrivningen i anmälan.

– Personalen säger att de har god arbetsmiljö i våra medarbetarundersökningar. Det är ett fåtal som är missnöjda, men de får det att låta som att det är jättemycket, säger han.

Men det finns medarbetare som upplever sig som kränkta. Hur ser du på det?

– De upplever sig som kränkta, men frågan är om det ens rör sig om en kränkning. Vi har haft externa konsulter som kommit fram till att det inte går att definiera som en kränkning i lagens mening. Vi har haft en dust med kommunal om vad som är sant och inte sant och vi är på väg att lösa det.

Menar du att mobbning och kränkningar inte pågår?

– Inte på det sätt de beskriver. Det har aldrig gått över gränsen för att vara en kränkning, det är vår bild, säger Sven-Gunnar Lidén.

Arbetsmiljöverket kräver att frågan utreds

Arbetsmiljöverket är dock inte nöjda med hur Edsätrahemmet tidigare har hanterat frågan. I somras genomförde de en inspektion på äldreboendet.

ANNONS

– När vi inspekterade dem så bedömde vi att de inte hade undersökt sin arbetsplatskultur tillräckligt utifrån risken för kränkningar av den enskilde, säger Jenny Bengtsson, utredare på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kräver därför att Edsätrahemmet ska undersöka arbetsmiljön gällande kränkande särbehandling och att de tar sakkunnig hjälp utifrån för att göra utredningen, eftersom de själva anses sakna den kompetensen. Vidare kräver arbetsmiljöverket att de med utgångspunkt från resultatet vidtar åtgärder för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De ska också ha en tidssatt handlingsplan där det framgår när åtgärder ska genomföras, vem som ska genomföra dem och hur de följs upp.

Senast fredag 1 november ska Edsätrahemmet ha vidtagit åtgärder. Annars väntar ett vite på 50 000 kronor.

– Vi har fått ett svar från arbetsgivaren som vi kommer börja gå igenom efter den 1 november. Det tar en till två veckor efter det så tar vi ställning till om deras åtgärder räcker eller inte, säger Jenny Bengtsson.