Personal friad efter självmord

FARSTA Anställda gjorde inget fel i samband med att en person på ett äldreboende i Farstaområdet tog sitt liv i somras. Det har stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska kommit fram till efter en lex Maria-utredning.

Några veckor före dödsfallet hade personen hotat att ta sitt liv. En sjuksköterska informerades om detta. Men när läkare och sköterska hade ett samtal med den boende ska denne ha förnekat självmordstankar.

Dagen för dödsfallet hade varken sjuksköterska eller kontaktperson sett något tecken på nedstämdhet, ­enligt lex Maria-rapporten.