Personal hotades med kniv av barn

nyheter En anställd på en barn- och ungdomsverksamhet i Åkersberga blev hotad med en kökskniv och utsatt för våld av ett av barnen i verksamheten.

När det här hände var inte farliga föremål, som kan användas som tillhyggen, säkert förvarade. Nu riktar Arbetsmiljöverket kritik mot verksamheten, och kräver att saxar, knivar och andra vassa föremål ska hållas inlåsta.

Verksamheten får också kritik på en rad andra punkter, bland annat bristande introduktion av nyanställda och personalens begränsade möjlighet att snabbt kalla på hjälp om något händer. Bristerna måste åtgärdas före den 5 september.