LÄS ÄVEN
Personal från boendet lämnade protestlista