Personal missade allvarlig höftskada

En kvinna har anmält ett demensboende i Alby till Socialstyrelsen. Personalen på boendet väntade tio timmar med att skicka hennes dementa mamma till sjukhus efter att hon ramlat ur sängen och brutit höften.

Den dementa kvinnan behövde personal dygnet runt. Men en kväll blev hon lämnad ensam när hon låg och sov på en soffa.

När personalen kom tillbaka hade kvinnan fallit ner på golvet. Inte förrän morgonen därpå skickades hon till sjukhus.

På sjukhuset konstaterades att kvinnan brutit höften och att hon måste opereras inom 24 timmar.

Dottern skriver också i anmälan att hon inte vet om hennes mamma fått smärtlindring på demensboendet efter fallet.