ANNONS

Personal orolig för vårdtagare

ANNONS

HANINGE Omsorgspersonal i Haninge har anmält till kommunen att det har förekommit missförhållanden rörande en person som får hemtjänst.

Personen i fråga har erbjudits plats på ett särskilt boende men tackat nej. Personalen skriver i sin anmälan att deras klient troligen har en demenssjukdom.

Nu ska en läkare göra avgöra om ett intyg kan skrivas så att klienten får en förvaltare, som kan ansöka om särskilt boende.