Personal på boende snokade i rum

SOLLENTUNA Personalen på ett kortidsboende ska ha utgjort ett hot mot personers integritet.

Det genom att ha sökt igenom rum och en persons väska utan att ha tillstånd till det, enligt en JO-anmälan.

Personalen som inte har någon medicinsk utbildning har också delegerat ut medicin, enligt anmälan.

JO inleder nu utredningen mot socialnämnden som kommer att få yttra sig.