Min lokala hjälte

Personal på vårdcentral får gå på yoga

Torsvik Torsviks vårdcentral kommer att satsa på medicinsk yoga för sina anställda.

Samtliga medarbetare kan gå på medicinsk yoga en gång i veckan.

Under det senaste året har vårdcentralens medarbetare erbjudits möjligheten att delta i ett systematiskt hälsoarbete där de kunnat kartlägga sin egen hälsa och satt upp individuella mål.