Personal på vårdcentral får gå på yoga

Torsvik Torsviks vårdcentral kommer att satsa på medicinsk yoga för sina anställda.

Samtliga medarbetare kan gå på medicinsk yoga en gång i veckan.

Under det senaste året har vårdcentralens medarbetare erbjudits möjligheten att delta i ett systematiskt hälsoarbete där de kunnat kartlägga sin egen hälsa och satt upp individuella mål.