Personal ska HBT-utbildas

SUNDBYBERG Äldre homo-, bi- och transsexuella ska få ett bättre bemötande i äldrevården i Sundbyberg, det har äldrenämnden beslutat.

Därför ska nu personalen inom dagvården och biståndsenheten utbildas i HBT-frågor under sex månader med start i oktober. Därefter utfärdar RFSL en HBT-certifiering.

Sedan tidigare är Hallonbergens bibliotek HBT-cetrifierat.