Min lokala hjälte

Personal snokade i bekantas journaler

SOLLENTUNA Två anställda vid Försäkringskassan nationella center i Sollentuna riskerar disciplinstraff för att ha snokat i anhörigas och bekantas ärenden. Det ena fallet upptäcktes i samband med en rutinkontroll. Det andra fallet upptäcktes i samband med att en tidigare anställd på Försäkringskassan anmälde en misstanke om att kollegorna tittat i hennes sjukskrivningsärende. Det finns inga misstankar om ekonomiska oegentligheter i samband med dataintrången.