Personal stal från åldring

Söderort Ett hemtjänstföretag har upprättat en lex Sarah-anmält sedan det uppdagats att någon i personalen misstänks ha tagit ut pengar med ett kontokort som tillhörde en åldring.

Kortet var försvunnet en tid, enligt anmälan. När det återfanns upptäcktes att uttag hade gjorts under tiden det var borta.