Personal flyr kommunen efter trakasserier – utmålas som psyksjuka

Sollentuna kommun gräv wennang.
I en utredning från 2015 framkommer att anställda är rädda för chefen.
Kränkningar, förtal och hot. Anställda på Sollentuna kommun larmar om en högt uppsatt chef. Trots den hårda kritiken får han allt större ansvar.

Chefens agerande har varit känt i flera år sedan flera anställda larmat kommunens högsta ledning. Interna utredningar, medarbetarundersökningar och mejlkonversationer, som Mitt i tagit del av och intervjuer Mitt i gjort, visar på personangrepp och aggressiva utbrott.

Flera uppger att de är rädda för honom. Anställda har också känt sig tvingade att sluta på kommunen.

Hon hade hört från mina medarbetare att jag

var psykiskt sjuk.

Vittnesmålen är nedslående. Han har vid flera tillfällen skällt ut anställda efter att han fått dåliga resultat i medarbetarundersökningar som personalen besvarat anonymt.

Han har lutat sig över medarbetare som suttit ned och skrikit. Han har smällt stolar i bord och stormat ut ur mötesrum när han har fått vredesutbrott.

– I hans ögon var jag totalt värdelös och det fick jag höra också. Jag förstår nu i efterhand att jag blev mobbad från dag ett, säger en person.

Ryktesspridning och drev mot personal

Andra uppger att han dragit igång drev där han har utmålat underställda som inkompetenta, mindre intelligenta, illojala eller psykiskt sjuka.

Sollentuna kommun

I en utredning från 2015 berättar anställda om att de blivit utskällda efter medarbetarenkäter. Foto: Mostphotos/Kollage

En utpekad berättar om ett samtal från en kollega från en annan kommun:

– Kollegan ringde för att fråga hur jag mådde. Hon hade hört från mina medarbetare att jag var psykiskt sjuk.

Mannen förnekar att han skulle ha skällt ut eller bestraffat medarbetare.

– Men om jag får ett dåligt resultat som gäller en utvärdering av mig så är det inte konstigt att man frågar varför man upplever det så här och vad man ska göra åt det. Jag tycker det är rakryggat, säger han till Mitt i Sollentuna.

Ovanligt hög chefsomsättning

Mannen säger att det är ledningen för kommunen som inte tyckt att avdelningen fungerat och att han blivit tillsatt för att förändra den, vilket kan ha bidragit till missnöjet.

De senaste åren har den manliga chefen fått större ansvar och fler anställda under sig. Samtidigt har de fem chefer på den avdelning mannen leder bytts ut de senaste fem åren, två av cheferna två gånger om.

 Jag förstår nu i efterhand att jag blev mobbad från dag ett

Flera av dem berättar för Mitt i att de sjukskrivits till följd av problemen kopplade till chefen eller känt sig tvingade att sluta efter systematiska trakasserier.

– Jag kan inte gå in på varför enskilda individer slutar men generellt sett ligger det lite högre än i resten av kommunen, säger tidigare personalchef Mona Birgetz.

Sollentuna kommun gräv

Efter att ett anonymt brev om arbetsmiljön skickats till kommunens politiker 2018 vill personalchefen skynda på en pågående utredning av den manliga chefen – så att media inte uppmärksammar brevet. Foto: Mostphotos/Kollage

De problem som syns i medarbetarundersökningarna anser hon att kommunen har tagit tag i genom att följa företagshälsovårdens rekommendationer och efter en undersökning år 2013 vidtogs åtgärder.

– Det  är jättetråkigt att det finns personer som går härifrån och har en känsla av att vi inte är en bra arbetsgivare för det tycker jag att vi jobbar väldigt, väldigt hårt med varje dag, säger Mona Birgetz.

”Nöjd och välfungerande grupp med chefer”

Varken den administrativa eller den politiska ledningen vill svara på frågor om den manliga chefen.

Den utpekade chefen, den tillförordnade kommundirektören Manfred Holmelin och den tidigare personalchefen har en annan bild av avdelningen mannen leder. De menar att den numera präglas av en god arbetsmiljö.

– Vi får väldigt bra resultat på medarbetarenkäter. Vi har dessutom en väldigt nöjd och välfungerande grupp med chefer, säger den manliga chefen.

Efter att Mitt i intervjuat chefen, skickar han två undersökningar från avdelningen han leder för att komplettera Mitt i:s granskning. Den ena undersökningen omfattar inte frågor om ledarskapet. Den andra enkäten är gjord 2018, alltså efter att flera av dem som Mitt i intervjuat lämnat sina anställningar.

Manfred Holmelin Kommundirektör Sollentuna kommun

Manfred Holmelin, tillförordnad kommundirektör, menar att Sollentuna kommun inte har några systematiska problem med arbetsmiljön. Foto. Åsa Sommarström


Mitt i har granskat arbetsmiljön på Sollentuna kommunledningskontor. Efter två initiala tips har Mitt i sökt upp nuvarande och tidigare anställda för intervjuer.

Utöver intervjuerna har Mitt i tagit del av ett antal utredningar, intern mejlkorrespondens och andra handlingar som styrker bilden.

28 personer har kontaktats. 17 av dem har upplevt problem med den manliga chefen, att han varit verbalt aggressiv mot dem eller att de sett honom vara det mot andra. Flera har känt sig hotade eller upplevt honom som obehaglig.