Ingen personal ännu uppsagd från Björkbacken

Björkbackens äldreboende och Magnus Lublin, socialchef Tyresö kommun.
Björkbackens äldreboende och Magnus Lublin, socialchef Tyresö kommun.
Magnus Lublin, socialchef Tyresö kommun.
Magnus Lublin, socialchef Tyresö kommun.
Två avdelningar har stängts, men ännu är ingen ur personalstyrkan uppsagd. Dock är flera ur personalen missnöjda med det nya schemat.
– Som enskild medarbetar kan man tycka att det inte går att få som man vill, men schemat måste följa verksamheten, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö.

I höstas beslutades att äldreboendet Björkbacken ska läggas ned. Som en del av nedläggningsprocessen stängdes två avdelningar förra månaden och 36 vårdplatser flyttades till det privatägda vårdboendet Villa Basilika som öppnade i slutet av mars.

Från och med måndag har Björkbacken fyra avdelningar och ingen ur personalen är ännu uppsagd.

– Vi har försökt behålla så mycket personal som möjligt och det har vi lyckats med. Endast tre personer som arbetar med annat än vård kommer vi flytta på, säger Magnus Lublin.

Personal missnöjda med nytt schema

Nu på måndag gäller ett nya schemat för personalen på Björkbacken. Personal har hört av sig till Mitt i Tyresö och berättat att det finns en stor oro kring det nya schemat.

Utöver arbete varannan helg ska personalen nu arbeta en extra kväll i veckan, något som de menar kan försvåra för barnfamiljer och deras livspussel. Magnus Lublin beklagar att omorganiseringen orsakat upprörda känslor, men ser ändå det nya schemat som en förbättring.

– Vi har haft två fokus, få behålla så många medarbetar som möjligt och försöka fördela så vi har en jämnare bemanning dygnet runt. Som enskild medarbetar kan man tycka att det inte går att få som man vill, men schemat måste följa verksamheten, säger Magnus Lublin.

Blir det färre personal per dygn?
– Som det ser ut i dag har det varit väldigt många dagtid och färre kvällar och helger. Nu kommer vi fördela personalen över dygnets timmar så det blir en kontinuitet i personalstyrkan.

Planen är att resterande avdelningar på Björkbacken ska flyttas när det nya äldreboendet i Norra Tyresö centrum står klart 2020.

Mitt i Tyresö söker kommentar från personal på Björkbacken.

 

Fakta

Nya äldreboenden i Tyresö

  • Villa Basilika, Farmarstigen, 2018
  • Norra Tyresö centrum, 2020
  • Fornudden, planeras öppna cirka 2020
  • Tyresö strand, planeras öppna cirka 2020
Källa: Tyresö kommun