Personalavhopp kan drabba utsatta

De anställda på Värmdö kommuns överförmyndarenhet har alla sagt upp sig. Det är andra gången inom loppet av några år som samtlig personal på enheten slutar samtidigt.
De anställda på Värmdö kommuns överförmyndarenhet har alla sagt upp sig. Det är andra gången inom loppet av några år som samtlig personal på enheten slutar samtidigt.
Samtliga handläggare vid Värmdö kommuns överförmyndarenhet har sagt upp sig.

Det är andra gången inom loppet av några år som samtlig personal på enheten slutar.

Politikerna kräver nu svar om vad som behövs för att få anställda att stanna på enheten.

För andra gången inom loppet av några år har samtliga anställda på Värmdö kommuns överförmyndarenhet sagt upp sig. Förra gången det skedde var under den tidigare mandatperioden.

På övermyndarenheten arbetar tre anställda jurister. Enheten är tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare.

Att samtliga anställda på enheten har sagt upp sig beror enligt Camilla Lien (M), ordförande i kommunens överförmyndarnämnd, på ”många komponenter”, bland annat att anställda vill gå vidare i yrkeslivet

– Vi har inte sett att det är en kris eller katastrof.

Men Camilla Lien säger att hon och de andra politikerna i nämnden nu vill ha besked av kommunledningen om de behöver vidta åtgärder, för att få anställda att stanna och jobba kvar på enheten.

Kravet framförs i ett brev till kommundirektör Stellan Folkesson.

– Vi vill gärna titta på det här. Vi vill ha svar på om vi går ut med rätt information när vi anställer folk, att de vi anställer inte kommer med för höga förväntningar, att vi inte är klara och tydliga nog, säger Lie.

Mikael Lindström (S), oppositionsråd, låter bekymrad när han kommenterar den uppkomna situationen:

– Vi har uppmärksammat frågan i kommunstyrelsen, vi har varit orolig för hur det verkar skötas, det verkar svårt att få människor att stanna och trivas på sitt jobb. Det är allvarligt, de som jobbar med de här arbetsuppgifterna jobbar för en utsatt grupp i samhället.

Mikael Lindström säger att han inte vet orsaken till varför personal slutar.

– Därför är det ett klokt förslag att göra en extern granskning. Det kan inte fortsätta på det här viset.

Är situationen rättsosäker i Värmdö i dag?

– Det hoppas jag inte. Men det skapar en osäkerhet. Det blir längre handläggningstider och det går ut över de som behöver hjälp. Situationen riskerar att bli akut och något behöver göras redan när folk kommer tillbaka efter semestrarna.

När måste tjänsterna senast vara tillsatta?

– Det löser vi när ansökningarna kommer in, säger Camilla Lie.

Mitt i har sökt kommundirektören.