Personalbrist gick ut över psyksjuka

Socialpsykiatrin i Lidingö anmälde nyligen sig själva för en misstänkt lex Sarah.

Personalbrist gjorde att inte alla kunde få rätt hjälp.

– Vi har en bra verksamhet och många är hjälpta av sitt boendestöd. Vi lider med de personer som inte fick stöd under en period, därför vill vi rapportera om det, säger områdeschef Madeleine Jonsson.

Anmälan gjordes för unge­fär en månad sedan. Socialpsykiatrins enhetschefer skrev då att de på grund av personalbrist inte kunde utföra allt beviljat boendestöd. Två otillsatta tjänster och en långtidssjukskrivning gjorde att beslut om bistånd inte kunde verkställas och att flera klienter inte fick alla de timmar de hade rätt till. Boendestödspersonalens enhetschef hade då också kontaktats av klienter som påpekat att de mådde dåligt av det ute­blivna stödet.

– Vi hade några nya klienter där vi inte kunde starta boendestöd och några som inte fick all den tid de var beviljade, säger Madeleine Jonsson.

Boendestöd är en insats som kommunen erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatsen kan bland annat handla om stöd i och utanför hemmet, att bryta isolering och komma iväg på meningsfulla ­aktiviteter.

Mitt i Lidingö Tidning har tidigare skrivit om hur det kan gå när en person inte har boendestöd fast den egentligen behöver detta. Tidigare i år kom en Lidingökvinna in till Danderyds sjukhus i så dåligt skick att läkarna menade att hon var i samma skick som en uteliggare. Den kvinnan hade tidigare haft boendestöd, men hade det nu inte längre. Den händelsen har dock ingenting med personalbristen att göra utan handlade om att kvinnan hade själv avsagt sig boendestödet.

Nu utreds personalbristen inom socialpsykiatrin som en misstänkt ”lex Sarah”. Personal har rekryterats och man arbetar med att lösa problemen, enligt Madeleine Jonsson.

Lotta Wigen, äldre- och handikappchef tycker det är bra att problemen tagits upp. Som Mitt i Lidingö Tidning redan skrivit har all personal inom äldre- och handikappomsorgen utbildats för att lättare kunna anmäla missförhållanden.

– Vi vill att vår personal anmäler sådana här saker, säger hon.

Fakta

Boendestöd

Exempel där man kan behöva boendestöd:

Då man behöver hjälp med att sköta hemmet.

Då man behöver komma hemifrån, träna på sociala situationer,

komma igång med meningsfulla aktiviteter och

hålla kontakt med vård och myndigheter.

Källa: Lidingö stad