Personalbrist på Caremaboende

Vårdkvaliteten på Caremaboendet Augustendal ifrågasätts på nytt.

Nyligen larmade personalen om underbemanning.

Personalen har i en skrivelse påtalat för Vallentuna kommun att arbetsbelastningen är för hög och att de inte kan utföra ett bra arbete.

Enligt personalen har boendets demensavdelning lämnats obemannad nattetid då annan vård har krävt dubbel bemanning.

– För oss är det en allvarlig indikation. Är det något som är viktigt så är det hur vi bemöter personer i livets slutskede, säger Helena Åman, chef för avdelningen för verksamhetsstöd på socialförvaltningen.

Senast i oktober förra året uppmanades personal på Augustendal att åtgärda olika brister. Bland annat låstes dementa olagligt in när bemanningen var för låg nattetid.

Socialförvaltningen kräver nu att Augustendal snarast rapporterar hur bristerna ska åtgärdas.

– Vi har ökat vår bemanning både nattetid och vissa tider på eftermiddagar. Det beror på att vårdbehovet hade blivit högre hos de som bor på Augustendal. Vi uppmärksammade detta redan innan vi fick kritik från kommunen, säger Ulla Wennström, regionchef på Carema care.

Sedan den 6 februari jobbar ytterligare en person nattetid, enligt Ulla Wennström. Att behovet av vård är större beror alltså enligt henne på att de boende är sjukare nu än de har varit tidigare.

– Man bor hemma längre, säger hon.

Socialförvaltningen kommer dock att kontrollera att bristerna verkligen har åtgärdats.

Helena Åman berättar att granskningen av Augustendal är en del i en större granskning av flera äldreboenden i kommunen. Hela rapporten kommer att presenteras för socialnämnden i mars.

– Men i det här fallet kunde vi inte vänta med att agera, säger Helena Åman.

I skrivelsen till socialförvaltningen antyds att personer i livets slutskede inte ska ha fått värdig vård. Detta känner dock inte regionchefen till.

– Det är ingenting vi känner igen. När det handlar om vård i livets slutskede tar vi in extra personal. Ingen ska behöva dö ensam, säger Ulla Wennström.