ANNONS

Personalbrist stoppar akutplatserna

förskola
Arkivbild.
Även i år har kommunen misslyckats att ge alla barn plats på förskolan inom fyra månader. Anledningen är att det har varit svårt att hitta personal och nu tittar kommunen även efter outbildad personal för att lösa situationen.
ANNONS

För andra året i rad har kommunen inte kunnat leverera en plats på förskolan inom fyramånadersgarantin till alla föräldrar som önskat en plats under våren. Samtidigt som två familjer inte fått plats i tid har andra föräldrar vänt sig mot att besked har kommit sent även när de erbjudits en plats på utsatt tid.

– Fram till slutet av mars har vi hållit fyramånaders garantin. För två familjer har placering kommit senare men det handlar om några dagar, säger Astrid Täfvander.

Att platsgarantin inte har kunnat hållas har framförallt två orsaker. Dels att inflyttningen har varit starkare och gått snabbare än vad befolkningsprognosen förutspått. Men det beror även på att trots att kommunen tillsammans med huvudmännen har ordnat 60 akutplatser för våren har det varit svårt att hitta personal till platserna.

– Vi har letat personal med ljus och lykta och kommer nu försöka lösa det genom bemanningsföretag under våren, säger Täfvander.

I första hand söker kommunen utbildad personal men för att lösa vårens bemanning öppnar man även upp för att tillfälligt anställa outbildad personal. Till hösten ser personalfrågan ut att lösa sig men hur det blir under våren är ännu oklart vilket kan påverka möjligheter till placering för föräldrar som fortfarande väntar på besked.

– Vår intention är att alla ska få plats när de önskar det. Vi har extrainsatta möten och samarbetar för att försöka lösa personalfrågan under våren. Samtidigt kan vi inte äventyra säkerheten för de barn som redan har en plats på förskolorna, att vi får personal är en förutsättning för att vi ska kunna öppna de extra platserna, säger Täfvander.

I det forsatta arbetet med att skapa förskoleplatser kommer beräkningarna efter prognosen justeras eftersom en större del av befolkningen önskar förskoleplats än tidigare. Men kommunen kommer även att uppdatera planen förs skolor och förskolor oftare efter befolkningsprognosen.

Fakta

Fyramånadersgarantin

Vårdnadshavare ska erbjudas en plats senast den dagen de uppgett att de vill ha en förskoleplats, förutsatt att de har ansökt fyra månader innan önskat startdatum.

Om inget specifikt startdatum önskas gäller fyra månader från att ansökan har kommit in.

Varken skollagen eller skolinspektionen har krav på hur långt innan startdatum vårdnadshavare ska få ett besked om förskoleplats från kommunen.

Källa: Skolinspektionen