Personalen flyr från vårdcentralen

Tio läkare sade upp sig från Aleris vårdcentral i Björkhagen.

Men det slutade inte där – fyra sjuksköterskor och verksamhetschefen har också valt att sluta.

Lokaltidningen Mitt i berättade i mars att tio av elva läkare sedan i höstas har sagt upp sig från Aleris vårdcentral i Björkhagen. Sedan dess har ännu fler i personalstyrkan lämnat vårdcentralen. I våras slutade verksamhetschefen och fyra sjuksköterskor har sagt upp sig.

I mars berättade Aleris affärsområdeschef att man var i full gång med att rekrytera nya läkare, men hittills har ingen läkare fastanställts. I stället har Aleris hyrt in läkare från bemanningsföretag.

– Det är en utmaning att få tag i bra vårdpersonal i Stockholm. Vi har löst det så att vi har gjort långsiktiga inhyrningar. Deras kontrakt sträcker sig en bit in på hösten. Parallellt med att de är på plats så försöker vi rekrytera personer som kan jobba för oss på fast bas, säger Henrik Kennedy, pressansvarig på Aleris.

Vårdföretaget har anställt fyra nya sjuksköterskor och den nya verksamhetschefen börjar till hösten.

Henrik Kennedy berättar att många patienter har haft frågor om situationen.

– Det är klart att det blir en oro i området, men vad vi kan se har vi hanterat det på ett rimligt sätt.

Har det lett till några konsekvenser för patienterna?

– Det är klart att man påverkas om läkaren man haft i många år och som man har stort förtroende för slutar. Det är negativt att kontinuiteten försvinner. Det är en utmaning och vi hade hellre inte varit i den här situationen.

Ny lägstalön inom staden

STOCKHOLM Efter valet i höstas kom den nya rödgrönrosa majoriteten överens om att höja de lägsta lönerna inom stadens kvinnodominerade yrken. I årets budget finns 70 miljoner kronor för satsningen.

Förhandlingarna med fackförbundet Kommunal har nu avslutats och de lägsta lönerna har höjts med 900 kronor i snitt.

För en anställd över 19 år är den nya lägstalönen 19 000 kronor per månad. Anställda med tjänster som kräver yrkesförberedande utbildning och ett års yrkeserfarenhet tjänar nu minst 21 000 kronor.