”Personalen känner sig överkörda”

Susan Persaud Olsson, sjuksköterska på äldreboendet Björkbacken.
Susan Persaud Olsson, sjuksköterska på äldreboendet Björkbacken.
Susan Persaud Olsson, sjuksköterska på äldreboendet Björkbacken.
Susan Persaud Olsson, sjuksköterska på äldreboendet Björkbacken.
Nu är det nya arbetsschemat igång på äldreboendet Björkbacken.
Sjuksköterska Susan Persaud Olsson vittnar om oro bland personalen då fler behöver arbeta på andra avdelningar och arbetstider än tidigare.
– Vissa är jätteolyckliga eftersom de inte längre får arbeta med det de vill och är bra på, säger Susan Persaud Olsson.

I ett Facebookinlägg larmar Susan Persaud Olsson om personalens arbetsmiljö på äldreboendet Björkbacken. Hon vittnar om att flera ur personalen mått dåligt av de förändringar som skett. Bland annat har flera fått byta vårdområde och börjat arbeta fler kvällar i veckan.

– Personalen känner sig överkörda. Vissa är jätteolyckliga eftersom de inte längre får arbeta med det de vill och är bra på. Till exempel så får vissa som länge arbetat med demenssjuka nu jobba på korttidsboendet. På grund av oron har de haft svårt att utföra sitt arbeta på ett bra sätt.

Hoppas på mer inkludering och mindre toppstyre

Problemet är enligt Persaud Olsson att personalen inte fått vara delaktiga i utformningen av det nya schemat som började gälla under måndagen. De som arbetade på de två nedlagda avdelningarna har fått önska vad de vill jobba med, men övrig personal har inte fått samma möjlighet. Persaud Olsson berättar att flera ska ha sagt upp sig på grund av att de inte är nöjda med sin nya placering.

– De har inte själva valt det här nya jobbet, utan de har bara flyttats på som en en bricka i ett spel. Jag hoppas att personalen i framtiden får vara mer delaktiga i de beslut som tas och som påverkar dem först och främst.

”Jätteglad att all omsorgspersonal får vara kvar”

Mitt i Tyresö meddelade nyligen att ingen ur personalstyrkan sagts upp under omorganiseringen, något som socialchefen Magnus Lublin prioriterat högt. Endast tre personer som arbetar med annat än vård kommer behöva lämna äldreboendet.

Lublin berättar att det är tack vara det nya schemat som ingen ur personalen behövts sägas upp.
Är det inte bra att alla lyckats behålla sitt jobb på grund av det?

– Jag är jätteglad att all omsorgspersonal får vara kvar. Men de hade kunnat få behålla sitt jobb ändå, de hade inte behövt flytta runt på personer. Det här är bara första steget och vi vet inte vad som händer nästa gång, säger Persaud Olsson.

Susan Persaud Olsson har arbetat som sjuksköterska i drygt 26 år och arbetet på Björkbacken under olika perioder.