Personalflykt från fritidsgårdarna – 20 anställda säger upp sig

Fritidsgårdar Solna, Solna stad
Personalen flyr nu Solnas fritidsgårdar. Redan under fredagen ska de första jobbannonserna läggas ut.
Hela 20 fritidsledare och föreståndare väljer att lämna sina jobb på Solnas fritidsgårdar. Bara tre chefer blir kvar från nuvarande personalgrupp när verksamheten förändras. Kommunen tvingas därmed till omfattande nyrekryteringar. Redan i dag inleds jakten på ny personal.

Enbart kvällspass och jobb varannan helg – när öppettiderna på Solnas åtta fritidsgårdar ska ändras berör det inte bara ungdomarna. Personalen väljer nu att sluta på grund av de omfattande schemaförändringarna. Kultur- och fritidsförvaltningen räknar med att i stort sett alla anställda på fritidsgårdarna försvinner från den 1 september. Bara tre områdesansvariga ser ut att bli kvar från nuvarande organisation.

Enligt en sammanställning som Mitt i har tagit del av handlar det om 15 fritidsledare och sex föreståndare på fritidsgårdarna som har valt att säga upp sig under de senaste veckorna.

– Det är i det spannet det ligger och vi kommer att börja rekrytera för fullt och har börjat skriva jobbannonser. Vi räknar med att de första annonserna blir klara i dag och går ut nu innan helgen, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Katarina Påhlman på fredagsmorgonen.

Personalen varnar för risker

Det var i slutet av mars som personalen fick reda på förändringsplanerna. Enligt anställda som Mitt i tidigare har pratat med övervägde de flesta redan i våras att sluta och i maj flaggade personalen i ett öppet brev till tjänstepersoner och politiker för att uppsägningar skulle komma. De varnade också för att förändringarna skulle slå mot bland annat planering och de kulturprojekt som ungdomar jobbar med inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet. Nu blir uppsägningarna alltså verklighet.

Det känns som att jag tvingas bort.

Tomasz Berggren

Tomasz Berggren, Solna, fritidsgårdar

– Det känns som att jag tvingas bort, förändringarna i schemat gör att jag inte har något val. Att driva igenom sådana här drastiska förändringar utan förhandlingar och som leder till att merparten av de anställda slutar känns inte värdigt, säger Tomasz Berggren, filmkonsulent på fritidsgården Black Sheep, som tillsammans med sina kollegor slutar efter sommaren.

Fritidsgårdar Solna

V och S: Så hade flykten från fritidsgårdarna kunnat undvikas

Fakta

Åtta fritidsgårdar

I Solna finns åtta fritidsgårdar dit ungdomar mellan 13 och 19 år är välkomna. Det handlar om Black Sheep i Hagalunds arbetsplatsområde, Q-lan i Bergshamra, Kurage i Järvastaden, Torget i Bagartorp, Hagalundsparken i Hagalund, Solna ungdomscafé i Skytteholm, Byparken i Huvudsta och Hannebergsparken i Solna centrum.