Personalflykt från psykiatrimottagning – patienter kan drabbas

psykiatri
Inskrivna patienter riskerar nu att få vänta längre på att få sin utredning.
Nästan hälften av de anställda på den psykiatriska mottagningen Kronan i Solna har på kort tid slutat. Nu riskerar 200 patienter att drabbas.

De senaste månaderna har cirka 40 procent av de anställda på mottagningen slutat, rapporterar P4 Stockholm.

Främsta orsakerna till att personal har lämnat ska vara en längre tids arbetsmiljöproblem och interna motsättningar – problem som har förvärrats i samband med flytten till lokaler i närheten av Karolinska institutet i december i fjol.

Att psykologer, läkare och sjuksköterskor har slutat gör att de 200 patienter som står på väntelista för neuropsykiatrisk utredning hos mottagningen riskerar att bli utan utredning, enligt anställda som P4 Stockholm pratat med.

– En viss personalomsättning är naturlig, men nu har det blivit så mycket att det är bekymmersamt, säger Ywonne Lindqvist Hemmingsson, verksamhetschef för Kronan, till P4 Stockholm.