Personalprotest mot stängning

Råcksta Stadsdelsförvalt­ningens beslut att stänga plan 1 på Koppargården i Råcksta har väckt ont blod hos personalen. 31 anställda har skrivit på ett upprop mot beslutet.

”Denna avdelning är den som fungerar bäst i huset anser vi. Varför splittra den då? skriver­ de och uppmanar stads­delsnämnden att komma och lyssna till vad personalen har att säga.