ANNONS

100 personer tyckte till om Spårvagnsparken

Fler buskar och träd önskas i Krausparken, bland annat fläder.
Fler buskar och träd önskas i Krausparken, bland annat fläder.
100 personer har kommit med idéer på hur grönstråket mellan Mälarhöjden och Axelsberg ska rustas.
Många vill ha bättre belysning, mer blommor och ett utegym.
ANNONS

Spårvagnsparken – eller Krausparken som den formellt heter – är det en kilometer långa grönstråk som löper längs med Hägerstensvägen mellan Mälarhöjden och Axelsberg.

Denna park är för närvarande i ganska dåligt skick. Gångvägen är gropig och blir snabbt lerig när det regnar. Parkstråket har även dålig belysning, framför allt närmare Axelsberg.

Men nu står parken alltså inför en upprustning, vilket Mitt i berättat om tidigare.

Stadsdelen har inför omdaningen gått ut med en enkät för att fånga upp medborgarnas egna idéer.

De allra flesta vill att de slitna delarna av parken ska förbättras och att man ska satsa på fler bänkar, papperskorgar och växtlighet.

Fruktträd önskas

Ätbara bär, fruktträd och fläder står på flera personers önskelista. Många vill också ha ett utegym eller plats för lek och aktiviteter som basket och parkour. Det finns dock svarande som absolut inte vill ha några sådana aktiviteter utan vill ha lugn och ro. Någon vill inte heller ha bättre belysning där det är mörkt, utan njuter av att kunna se stjärnor.

Förslag senare i år

Tanken är att göra en förstudie under 2018, med enkätsvaren som underlag. Senare under året ska en landskapsarkitekt presentera att förslag. Den första parkdelen som ska rustas är den som ligger närmast Mälarhöjdens centrum.

ANNONS