Så många personrån har anmälts i Söderort i år

Mitt i Söderort har fått statistiken - så många personrån har gjorts hittills i år.
Mitt i Söderort har fått statistiken - så många personrån har gjorts hittills i år.
På drygt två och en halv månad har totalt 115 personrån anmälts i Söderort. I ett av tre fall har rånoffret varit 15 år eller yngre.

Senast förra veckan rånades tre barn utanför Apsuddens skola och under januari var rånfrekvensen längs med gröna linjen hög. Även då var det unga som utsattes. Från första januari till och med den tolfte mars i år anmäldes totalt 115 personrån i Söderort. Ett av tre rånoffer är 15 år eller yngre.

– Det finns ett stort mörkertal när det gäller unga som rånar andra unga. Offret känner i många fall till förövaren och vågar helt enkelt inte anmäla, säger Farstapolisen Henrik Garzon.


Personrån i Söderort

Siffrorna visar antalet personrån i Söderort från första januari till och med 12 mars.

Källa: Polisen


Rånvågen längs med gröna linjen syns i polisens lokala siffror. Av samtliga rån där offret är 15 år eller yngre är närmre häften av alla brott daterade till januari. Högst frekvens av personrån mot unga har Liljeholmen. På drygt två och en halv månad har elva polisanmälningar om personrån upprättats. Av dem är åtta gjorda av en person som är 15 år eller yngre. Störst andel av rånoffren i Söderort är dock mellan 16 och 25 år.


Så gamla är rånoffren

Siffrorna visar åldersfördelningen på personerna som utsatts för rån i Söderort hittills i år.

Källa: Polisen


I fjol anmäldes fler personrån i jämförelse med året innan. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, anmäldes totalt 412 personrån i Söderort under 2018. Under 2017 var motsvarande siffra 354. Kraftigast var ökningen i Hägersten, Liljeholmen och Skarpnäck medan färre brott anmäldes i Farsta.

Hittills i år har flest personrån anmälts i Johanneshov och Liljeholmen. Det sistnämnda ingår i polisområde Skärholmen som är det mest utsatta av samtliga tre polisområden i Söderort. Drygt två av fem personrån har gjorts i där.


Så många personrån har gjorts i ditt område

Siffrorna visar personrånen i varje stadsdel hittills i år.

Källa: Polisen