Personrånen ökar mest i västerort

Västerort Personrånen har ökat mest i västerort jämfört med andra områden i Stockholm. Det visar ny statistik som mäter antalet brott från förra våren till denna. Näst med har de ökat i söderort. Båda områdena har ökningar på runt 30 procent.

Lägenhetsinbrotten ökade procentuellt mest i Nacka med 56 procent men i antal mest i Västerort med 71 brott, vilket är en 27 procentig ökning.