Nu börjar nästa fas i vägarbetet på Tyresövägen

Invigningh av gång och cykeltunnel i Petterboda i Tyresö.
Rondellen ska byggas om.
Den här veckan börjar nästa del i vägarbetet vid Tyresövägen.
Vägen in i rondellen ska breddas och asfalteras.

Den nya gång- och cykeltunneln under Tyresövägen i Petterboda invigdes i maj. Nu är det dags för själva rondellen.

Den här veckan börjar arbetet med att bredda Tyresövägens så kallade påfarter till rondellen. Delen mot Energivägen är först ut. På onsdag asfalteras dem.

”Dessa arbeten ska dock inte påverka trafikflödet på Tyresövägen nämnvärt eftersom det hela tiden kommer att ske utanför befintlig vägbana”, skriver Tyresö kommun.

När körbanorna har blivit bredare ska rondellen rivas. Det kommer att märkas desto mer. När det arbetet börjar är oklart än så länge.

15 till 28 juli har arbetet vid Petterboda semsterstängt.