Pilträden på torget huggs snart ner

Grönska på Rinkeby torg.
Grönska på Rinkeby torg.
De stora pilträden på Rinkeby torg kommer att kapas ner och ersättas med nya träd.

Det har Stockholms stad beslutat.

I dag står tre stora pilträd på torget i Rinkeby. Det har de gjort i över ett decennium. Men nu är trädens dagar räknade.

För en vecka sedan dök lappar upp på pilträden. Där står det att träden inom kort kommer att kapas ner eftersom torget ska moderniseras.

– Jag tycker det är ett övergrepp att de tar bort träden och bara sätter upp lappar med lite information, säger Ulla Dine Malmsten, Rinkebybo.

Anledningen till att träden ska tas bort är, enligt Britt-Marie Alvem på trafikkontoret, trädens aggressiva rotsystem. Det har länge varit ett problem.

– Rötterna söker sig på ett aggressivt sätt till vatten och har växt in i dag­vattenledningar vilket gjort att de gått sönder och att gatubrunnar svämmat över. ­Rötterna har även letat sig till torgets fontän.

Rötterna ska också ha gjort att torgets gatubeläggning lyfts upp på vissa platser, något som i sin tur orsakar vattensamlingar och isbeläggningar.

Tanken är att ­ersätta träden med nya. Men än är det inte bestämt vilken typ av träd som kommer att planterats i pilarnas ställe.

– Vi försöker just nu hitta träd med liknande lövverk som pilträden har, träd med samma skira uttryck, som inte har samma typ av rotsystem, säger Britt-Marie Alvem.

Hon berättar också att man hoppas att det ska lyfta torgmiljön.

Rinkebybon Ulla Dine Malmsten, tycker att torget ska se ut som det gör i dag och är skeptisk till planerna.

– Det är hemskt att alla beslut och planer som ­gäller Rinkeby tas utifrån och uppifrån och inte av oss som faktiskt bor här, säger hon.

Enligt trafikkontoret kommer träden att fällas någon gång efter årsskiftet.