Skola och sporthall byggs i Ulriksdal

SOLNA Stadsbyggnadsnämnden har gett grönt ljus för en ny skola i Ulriksdal. I anslutning till skolan byggs även en sporthall som kommer att kunna användas av utomstående på kvällar och helger. Även ett skolbibliotek ska byggas.

Den nya skolan, som ska heta Ulriksdalsskolan, kommer att ha elever mellan årskurs 1 och 9. Den kommer att drivas i kommunal regi och beräknas på sikt ha plats för 900 elever och 130 lärare och annan personal.