ANNONS

Plågad av kommunen

Buller från ett bygge – och dessutom en ständigt mullrande fläkt från kommunhusets tak.

Något som gett Inger Midmo i Kungsängen problem med både sömn och studier.

– Vi ska se hur vi ska komma under riktvärdena vad gäller fläkten, säger förvaltningschef Per-Erik Åhlund.
ANNONS

När Inger Midmo står på sin balkong på Furuhällsvägen är det bara ett tiotal meter från kommunhusets tak. Ovanpå taket finns en kylanläggning som låter både dag och natt.

– På dagarna är det så mycket annat buller här att man inte tänker på den. Men så fort det blir lugnt på kvällen märker man oljudet, säger Inger Midmo.

En granne skrev i somras ett brev till kommunen och krävde åtgärder mot den bullrande fläkten.

”Ljudet är mycket irriterande och vi störs av fläkten hela tiden under vädring och vistelse på vår uteplats/balkong”, står det i brevet.

Det är inte bara kylanläggningen som stört. Bygget av Kulturhuset har pågått under 16 månader vilket inneburit lastbilstransporter, sprängningar och annat. Nu återstår markarbeten på torgytan utanför.

Inger Midmo har under det senaste året försökt att skriva en uppsats för att bli legitimerad speciallärare. Men arbetet gick inte att slutföra i somras som det var tänkt.

– Det var omöjligt att jobba i det här bullret. Jag har varit tvungen att bo i vår båt, säger hon.

– Jag har inte fått sova ordentligt. Det är så mycket ljud i det här huset och det här gör mig irriterad. Jag är rädd att det drabbar min hälsa.

Enligt Upplands-Brohus förvaltningschef Per-Erik Åhlund finns nu mätningar som visar att fläktljudet nattetid mullrar för mycket vid grannarnas balkonger.

ANNONS

– På natten överskrids riktvärdena med ett par decibel. Vi tittar nu på åtgärder så att vi kommer ner under de gällande riktvärdena.

Moderaterna har under valrörelsen diskuterat om fler bostäder kan byggas genom att man lättar på bullerreglerna för boendemiljöer. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste miljöhälso­rapport att andelen människor som störs av buller har ökat – vilket kan vara hälsovådligt.

Göran Pershagen, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet, menar att buller på sikt kan påverka hjärt – och kärlsystemet vilket kan leda till högt blodtryck, sömnstörningar och till och med hjärtinfarkt.

För att kunna arbeta någorlunda ostört har Inger Midmo börjat att använda hörselkåpor i lägenheten.

Fakta

Buller stressar och stör sömnen

Buller är oönskat ljud. Vad som uppfattas som buller varierar starkt mellan olika personer och tider på dygnet.

De negativa effekterna av buller är vanligtvis sömnsvårigheter, stress och försämrad koncentrationsförmåga.

Om man blir störd av buller inom sin fastighet bör man ta kontakt med sin hyresvärd. Om bullret alstras från trafik, bygge eller liknande ska man kontakta kommunen. Kommunen utreder om ljudkällan eventuellt överskrider gällande bullerriktvärden.

Källa: Naturvårdsverket, Upplands-Bro kommun