Plagiat eller inte? Döm själv

Döm själv, hur likt tycker du att tyget i Luleå och Stockholm är?
Döm själv, hur likt tycker du att tyget i Luleå och Stockholm är?
Det klassiska tyget har använts i Stockholm sedan 1997.
Det klassiska tyget har använts i Stockholm sedan 1997.
2015 började Lasse Åberg få frågor om han låg bakom även tyget inom Luleå lokaltrafik.
2015 började Lasse Åberg få frågor om han låg bakom även tyget inom Luleå lokaltrafik.
Hur likt kan ett stolstyg vara ett annat innan det blir ett plagiat?
Konstnären Lasse Åberg, som designade tyget på SL:s tunnelbana och pendeltåg, menar att Luleå lokaltrafik kopierat hans klassiska blå tyg.
Nu har Svensk forms opinionsnämnd avgjort frågan.

I mitten på 1990-talet fick Lasse Åberg i uppdrag att skapa ett tyg för tunnelbanesätena i Stockholm. Sedan 1997 har tunnelbanetågen haft det blå tyget med stiliserade byggnadsmotiv på sätena.

Till Svensk forms opinionsnämnd har Lasse Åberg förklarat att han 2015 började få frågor från personer i Luleå om det var han som designat även Luleå lokaltrafiks (LLT) tyger. Så var inte fallet men konstnären höll med om likheterna när han fick se tyget och menade att det handlade om ett plagiat.

”Rutinmässig arbetsinsats”

LLT har försvarat sig med att det var en designbyrå som fick i uppdrag att ta fram ett stolstyg med egen profilering för att lyfta fram Luleå som stad. Precis som i fallet med Stockholmstyget är det lokala byggnader som avbildats.

Vidare skriver LLT följande: ”Lasse Åbergs Textilmönster uttrycker inte någon hög grad av originalitet, utan utgör snarare ett resultat av en rutinmässig arbetsinsats. Liknande kompositioner är relativt vanligt förekommande. Textilmönstret är därför inte upphovsrättsligt skyddat”.

LLT frias

Svensk forms opinionsnämnd har nu kommit med sitt utslag. Nämnden friar LLT från intrång. I sitt beslut skriver man att Lasse Åberg tyg visserligen har en särprägel och originalitet som medför verkshöjd och därför är skyddat som brukskonst enligt upphovsrättslagen. Men nämnden friar ändå med motiveringen att färgsättning och symbolernas placering på tyget är annorlunda vilket gör att helhetsintrycket skiljer sig åt.