Plan för 1 000 nya bostäder snart klar

nyheter I början av december väntas politikerna lägga fram ett första förslag på hur omdaningen av norra centrum ska se ut.

Området sträcker sig från Tyresö centrum till Tyresövallen och simhallen. Enligt kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Saweståhl (M) blir projektet, som innehåller cirka 1 000 bostäder, det enskilt största i Tyresö sedan 1960-talet.

I planerna ingår en motsvarighet till nya landmärket Tyresö­ View och ett kulturhus.

Frågor som fortfarande ska lösas är om man ska ha med en ny gymnasie­byggnad i planerna och hur stor andelen hyresrätter ska vara.