ANNONS

Plan för Väsjön prövas på nytt

ANNONS

VÄSJÖN I lägre instans stötte Sollentuna kommun på patrull. Men nu ska detaljplanen för Södersätra och Kastellgården prövas på nytt.

Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd för den tidigare upphävda detaljplanen.

Sedan tidigare är det klart att detaljplanen för Väsjön mellersta har vunnit laga kraft.

I veckan började därför det första förberedande arbetet då träd öster om Väsjön, utmed Frestavägen, började fällas.

Det verkliga bygget kommer att börja 2016 och de första bostäderna beräknas vara klara för inflytt under 2018.

ANNONS