ANNONS

Här är SL:s plan för Järfällas busstrafik

Stora förändringar på busstrafiken planeras i Viksjö.
Stora förändringar på busstrafiken planeras i Viksjö.
Viksjö får ett helt nytt linjenät och linje 546 kan läggas ner.
Det är några av förändringarna på Järfällas busstrafik som SL föreslår.
ANNONS

Busstrafiken är en het potatis i Järfälla och den har de senaste åren drabbats av flera nedskärningar. I SL:s plan på trafikförändringar för 2018 förelås en rad förändringar på Järfällas busstrafik som enligt planerna ska åtgärda problemen.

Nytt linjenät i Viksjö

Största förändringen föreslås i Viksjö där ett helt nytt linjenät presenteras. Busstrafiken i Viksjö blev lidande efter nedskärningarna 2015 men det ska nu åtgärdas. Trafikförvaltningen ska under våren i samråd med trafikutövaren och Järfälla kommun fortsätta att analysera förslaget om ett nytt linjenät.

– Meningen med det här förslaget är att förbättra busstrafiken i Viksjö som har varit problematisk. Det ska leda till en trafik som är både stabilare och punktligare för resenärerna, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

På linje 541 mellan Jakobsbergs station och Vällingby överväger trafikförvaltningen att se över turtätheten och linjesträckningen på sträckan Barkarby – Jakobsbergs station. Detta på grund av nuvarande framkomlighetsproblem samt för att effektivisera linjenätet.

Högre turtäthet

Ännu en förändring som föreslås är att linje 546 mellan Jakobsbergs station och Tensta allé läggs ned samtidigt som Linje 561 får den nya linjesträckningen Jakobsberg- Kassavägen-Tensta allé-Karolinska. Anledningen till nedläggningen av linje 546 är att bussarna ofta är försenade på grund av framkomlighetsproblem.

– Linje 546 har inte fungerat optimalt men linjens nedläggning skulle kompenseras genom högre turtäthet på linje 561, säger Claes Keisu.

Pendeltågstrafiken påverkar planeringen av busstrafiken och det nuvarande förslaget togs fram innan pendeltågsupplägget för 2018 var färdigt.

– Det måste ses över när det är klart och sedan måste bussplaneringen anpassas efter pendeltågstrafiken. Så det nuvarande förslaget kommer att förändras och en ny remiss kommer att skickas ut i april, säger Claes Keisu.

Kommunens politiker har ännu inte tagit ställningen till förslaget och kan därför inte kommentera det.

ANNONS
Fakta

Det nya linjenätet i Viksjö

Linje 551 Jakobsbergs station – Bruttovägen
Linje 552 Jakobsbergs station – Bruttovägen (-Barkarby station) Linje 553 Jakobsbergs station – Barkarby station
Linje 563 Jakobsbergs station – Viksjö – Jakobsbergs station Linje 564 Jakobsbergs station – Viksjö – Jakobsbergs station
Ny Linje Viksjö C – Barkarby station

Linje 552 och 553 övervägs att läggas ned och ersättas av två nya linjer, 563 och 564.

 

Källa: SL