Plan om fem år – ett tåg på tio minuter

En ny tågbro växer fram vid Vallentuna station.
En ny tågbro växer fram vid Vallentuna station.
I år kommer delar av Roslagsbanan delvis att stängas under helgerna och nästa år väntar ännu längre avstängningar.

Målet är tiominuters-trafik.

Nu byggs den andra bron i broparet som ska bära tåg till och från Vallentuna station.

Det är bara ett av många tågprojekt i sommar.

Just den orsakar inte att trafiken stängs av.

Men en rad tågstopp kommer ändå att påverka Vallentunaborna i sommar.

29–30 juni stängs Roslags­banan av mellan Kårsta och Vallentuna på grund av ban­arbeten.

Ett antal helger kommer trafiken att vara avstängd genom Danderyd när bullerskärmar ska byggas.

– Då går det snabbast för Vallentunabor som ska till stan att ta bussen till Danderyds sjukhus och sedan tunnelbanan, säger Marianne Gundmark, informationsansvarig för Roslagsbanans utbyggnad.

Ersättningsbussar kommer också att gå från varje station.

– Generellt har Roslagsbanan varit föremål för ombyggnation i etapper, säger hon.

– Nu tar man det största greppet någonsin fram till 2018 och bygger dubbelspår långa sträckor.

När allt är klart kommer tågen från de flesta stationer att gå i tiominuterstrafik.

I högtrafik kommer det dessutom att sättas in extra insatståg, vilket innebär ännu tätare tågtrafik på de mest använda stationerna.

Nu tar man det största greppet ­någonsin fram till 2018.

Fakta

Tåg var 15:e minut nästa sommar

Den 20 juli–17 augusti 2014 kommer sträckan Vallentuna– Kragstalund samt Täby kyrkby – Visinge att vara avstängd.

Den 18 augusti ska tågen rulla på dubbelspår, vilket gör att ett tåg i kvarten ska gå.

2015 fortsätter utbyggnaden med sträckan Täby kyrkby – Roslags-Näsby och banan stängs av under byggtiden.

2018 ska hel dubbelspårs-utbyggnaden på Roslagsbanan vara klar. Då blir det 10-minuterstrafik.

Källa: SL, Marianne Gundmark