Plan ska minska skadligt trafikbuller

Huddingeborna utsätts för allt mer och störande buller från trafiken. Det vill kommunen ändra på, och har därför tagit fram en åtgärdsplan.

– Främst riktar vi oss till skolgårdar, parker och bostadsområden eftersom det är där effekten blir som störst, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd på partiets hemsida.

Trafikarbeten, ökad turtäthet i kollektivtrafiken och nya bostäder i miljöer som redan innan haft höga ljudnivåer är några av orsakerna till de ökade störningarna.

– Det handlar om att skapa så bra miljöer för våra invånare som möjligt. Ingen mår bra av för mycket trafikljud och i planen finns det en rad förslag på åtgärder som kan minska bullernivån. Bland annat ser vi ett behov av fler bullerplank och fasadförändringar men också att nya rutiner och riktlinjer tas fram när vi bygger nytt, förklarar Karl Henriksson.

I en kartläggning har även Huddinges tystade områden lokaliserats. Det är södra delarna av Paradisets naturreservat, samt mitt i Orlångens naturreservat.