ANNONS

Mer i plånboken för Danderyds rektorer

Skolan ska bli en attraktivare arbetsplats.
Skolan ska bli en attraktivare arbetsplats.
Lönesatsningen i Danderyd fortsätter. Efter att förskolepedagoger och lärare fått sina löner höjda är det nu skolledarnas tur. Rektorerna ska få 3 000 kronor mer i månaden.
ANNONS

Danderyds kommun har konsekvent satsat på att höja lönerna under de senaste tre åren och 2017 höjs insatsen ytterligare. Extra löneökningar utöver den ordinarie löneökningen har tillämpats på framför allt bristyrken. Kommunen menar att lönen är en viktig del och för att lättare kunna rekrytera och behålla kompetenta duktiga medarbetare satsar dem på att bli så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden.

– Vi har satsat på att höja lönerna för förskollärare, lärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, biståndshandläggare och nyckelpersoner inom de tekniska förvaltningarna, säger personalchef Ylva Forsberg i ett pressmeddelande.

Flera tusen mer i månaden

Under 2015-16 fick förskollärare i Danderyds kommun i snitt 1 400 kronor mer i månaden och för lärare i årskurs 7-9 ökade lönen med cirka 2 000 kronor i månaden. Under 2017 höjs lönerna ytterligare i en större satsning på skolledare. Runt 3 000 kronor höjs lönerna med som tillsammans med ökat fokus på utbildning ska höja kompetensen.

Med den nya lönesatsningen klättrar Danderyd till den övre delen i lönestatistiken i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län.

– Vi har en uttalad ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och ligga väl till vad gäller löner. Inom flera av våra yrkesgrupper är vi redan där och när det gäller våra skolledare kommer deras löner att vara bland de bästa efter 2017 års löneöversyn, säger kommundirektör Åsa Heribertsson.