Solnaläkare smet från skatten

SOLNA Tre läkare från Solna har blivit dömda till villkorlig dom och samhällstjänst för skattebrott.

Sammanlagt har 14 personer dömts för inblandning i skattebedrägeriet. Läkarna, som varit anställda av bemanningsföretag, har fått en del av lönen förd till svenska konton och för den delen har skatt betalats. Den större delen av lönen har dock gått till engelska konton. Skatter för de pengarna har inte betalats vare sig i Storbritannien eller i Sverige.